Outsourcing av kvalificerad IP-administration

Vi hjälper ombud på byråer, IP-avdelningar eller mindre konsultbyråer med patent designskydd varumärken överlåtelser EP validering och allt som rör hantering av immateriella rättigheter.

Som certifierade IP-assistenter är vi experter inom patent, design och varumärken. Vi sköter din IP-administration på ett kostnadseffektivt sätt – genom hela processen eller specifika delar där du behöver extra kompetens. Vi frigör tid, så att du kan ägna dig åt dina kunder.
IP-administration som skapar värde för din verksamhet!

Som välutbildade och certifierade assistenter sköter vi hela eller delar av din IP-administration. Vi är experter inom våra områden och du väljer den kompetens och den tjänst du behöver för stunden. Med stor förståelse för dina krav och behov stöttar vi dig på ett effektivt sätt.
Öka din konkurrenskraft med kvalitetssäkrad administration.

Vi sköter din IP-administration på ett kostnadseffektivt sätt – genom hela processen eller specifika delar.

Med stor förståelse för dina krav och behov stöttar vi dig på ett effektivt sätt.

Fokusera på din verksamhet och dina kunder – vi sköter hela din IP-administration

Genom att låta oss sköta din IP-administration kan du fokusera på dina uppdrag och klienter. Vi bevakar frister, ser till att avgifter betalas och att hela processen dokumenteras på ett korrekt sätt. Allt medan du fokuserar på strategi och kundrelationer. Vi hjälper dig att:

 • minska din sårbarhet
 • öka din effektivitet
 • öka din lönsamhet
 • stärka din konkurrenskraft

Du får extremt hög och jämn kvalitet på all administration och hantering av alla delar i processen. Du får tillgång till den kompetens som du behöver – när du behöver det.

Lämna över hela din IP-administration eller delar av IP-processen:

Varför outsourcing av din IP-administration?

Konkurrensen växer och det ställs högre krav på att ständigt utveckla din verksamhet. Genom att outsourca hela eller delar av din IP-administration bidrar det till minskad sårbarhet, ökad effektivitet och lönsamhet. Du får också fler fördelar som:

 • Kompetenstillskott och ökad kvalitet. Det är en omfattande och ansvarsfull uppgift att ta hand om IP-administrationen. Det är inte alltid lätt att skapa den perfekta avdelningen internt. Genom ett samarbete med våra experter väljer du de kompetenser och tjänster du behöver. Våra IP-assistenter jobbar enbart med liknande frågor och är experter på sina områden, vilket säkrar god kvalitet. Vi ser till att bevaka frister, betala avgifter, sköter all dokumentation och annan formalia.
 • Flexibilitet och skalfördelar. Du har alltid tillgång till kompetens och behöver inte planera för tillfälliga toppar i arbetsbelastningen eller planerad eller oplanerad frånvaro.
 • Ökat fokus och höjd produktivitet på din kärnverksamhet. Företagsledningen och dina patentingenjörer kan ägna all sin tid åt strategi och era kunder. Fokusera på de uppgifter som är verksamhetsbefrämjande – som ökad konkurrenskraft och kundnöjdhet – istället för att lösa administrativa problem. Kortfattat, så blir det störst vinst när alla gör det de är bäst på!
 • Du slipper tids- och resurskrävande rekryteringsprocesser. Att leta efter rätt personal är mycket tidskrävande. Det tar tid att genomföra intervjuer och lära upp ny personal. Dessutom har du ingen garanti på hur länge personen i fråga stannar. Genom att anlita oss slipper du tänka på den biten.
 • Tillgång till ett globalt nätverk. Vi arbetar globalt och har ett välutvecklat nätverk, vi har full koll på utmaningar på olika geografiska marknader och har kunskap inom de vanligaste systemstöden. Våra experter stannar länge hos oss, vilket gagnar våra tjänster.

Vi tillför resurser och kompetens, vi höjer kvaliteten på din administration, vi löser ditt behov av skalbarhet, vi ökar din flexibilitet genom att stötta med vår kompetens när du behöver det. Vi frigör helt enkelt tid och resurser för att du ska kunna utveckla din kärnverksamhet och driva konkurrenskraften framåt.

När passar outsourcing av din IP-administration?

Våra experter är givetvis alltid redo! Du kanske inte upplever att du har behov av vår kompetens just nu, men ibland kan tajmingen vara extra bra för din verksamhet:

 • Vid organisationsförändring där du vill renodla vissa roller.
 • Vid fusioner där den totala funktionen behöver förändras.
 • Om personer som hanterar IP-administrationen idag ska sluta och du inte är redo att anställa.
 • Då du vill minska egna administrativa resurser och fokusera på kärnverksamheten.
 • Om du vill minska din sårbarhet och slippa oroa dig för frånvaro eller personalförändringar.

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Scroll to Top