IP Administration

Outsourcing av administration som berör immateriella rättigheter – för dig med höga krav på kompetens och erfarenhet.

Vi säkrar din löpande hantering och dina leveranser

Som certifierade IP-assistenter är vi experter inom områden som patent, designskydd och varumärkesskydd. Vi sköter allt inom din IP-administration på ett kostnadseffektivt sätt – genom hela processen eller utvalda delar där du behöver extra kompetens. Vi frigör tid som du kan ägna åt dina kunder. Våra tjänster inom IP-administration skapar värde för din verksamhet genom att:

  • tillföra resurser och kompetens
  • höja kvaliteten på din administration
  • lösa ditt behov av skalbarhet
  • erbjuda kompetens när du behöver det

Vår expertkompetens höjer kvaliteten på din IP-administration

Vi är välutbildade, certifierade och motiverade experter som sköter hela eller delar av din IP-administration. Med specialistkompetens inom våra respektive områden har vi stor förståelse för dina behov och arbetar självklart under sträng sekretess. Endast de experter som är kopplade till ditt uppdrag har behörig åtkomst till information. Vi ökar din konkurrenskraft med kvalitetssäkrad administration inom:

Vi erbjuder tillgång till ett säkert administrativt system och databas i form av vår Self Service-tjänst – en digital arbetsmiljö och verktygslåda för dig med behov av tydliga rutiner och effektivt arbetssätt. Tjänsten består av fyra delar:

  • Order om inlämning av patentansökan
  • Visning av dina pågående ärenden
  • Visning av dina frister
  • Möjlighet att se upparbetad tid hos assistenterna

Self Service-tjänsten kan kopplas till din outlook-kalender, så att dina frister poppar upp där. Kombinera gärna med vår påminnelsetjänst så att du är helgarderad.

Tillförlitliga administrativa system

Vi har ett mycket tillförlitligt databassystem som vi arbetar i, där vi registrerar all information, inkommande skrivelser samt fristsätter. Önskar du att vi istället arbetar direkt i din databas gör vi det.

System för smidig bevakning och avisering

Vi kan också bistå med bevakning och hantering av förnyelser och årsavgifter. Vårt databassystem är väl lämpat för denna uppgift, vilket gör att bevakning och avisering sköts på ett mycket smidigt sätt.

Scroll to Top