Överlåtelser

Med lång erfarenhet av att jobba med överlåtelser sköter vi allt som rör registrering av överlåtelsen/ändringen. Eller stöttar dig i en del av processen.

Överlåtelse och ändring gällande innehavare

Överlåtelser är en specifik del i den större process som rör immateriella rättigheter av patentdesign eller varumärkenVi hanterar den tidskrävande process som krävs för att få genomförda ändringar antecknade för en IP-portfölj. Med vår specialkunskap om rutiner i olika länder har vi kunskap om vilka dokument som krävs av olika myndigheter för att få ändringar registrerade på korrekt sätt.

Vi ser till att alla dokument bestyrks med notarisering eller legaliseras med Apostille i de fall där landets myndighet eller ambassad så kräver.

Vi kvalitetssäkrar din administration genom:

 • Kompetensförsörjning när du behöver det – heltidsassistent eller assistent på deltid. 
 • Paketlösning – våra experter tar hand om en del av eller en aktivitet inom din process. Eller outsourca hela processen. 
 • Extremt hög kvalitet på administration, research och hantering av processen.
 • Garanterad sekretess – enbart den eller de experter som är kopplade till ditt uppdrag har behörig åtkomst till information.
Marie Florén Söderlund

Marie Florén Söderlund

Certified Trademark & Design Assistant 
IP Paralegal
Transfer of rights

Dokumentation av komplicerade processer

För en innehavare av IP-rättigheter kan det ha skett en lång rad av ändringar under en lång tidsperiod – till exempel i samband med fusion, namnändring, anteckning av ett licensavtal, pantsättning av IP-rättigheter eller vid konkurs. Om ändringarna inte har antecknats på ett korrekt sätt längs resans gång, måste det dokumenteras i efterhand.

Vi hjälper dig då att ta fram alla de dokument som styrker rättighetens förändring genom hela kedjan av ändringar och händelser.
Vi är vana vid att arbeta med komplicerade händelsekedjor och vinnlägger oss alltid om en smidig hantering.

Korrekt hantering av handlingar

Överlåtelser kan vara en del i en större process rörande immateriella rättigheter av patent, design eller varumärken. Med stor erfarenhet av hantering av överlåtelser har vi den kunskap som krävs för att säkerställa äganderätten genom hela processen. Som exempel vill de flesta myndigheter ha en bekräftande överlåtelsehandling signerad av parterna istället för kopia av det ursprungliga avtalet. Samt att olika länder har olika krav på vilken information det bekräftande avtalet ska innehålla. Vi tar fram rätt handlingar och ser till att få dem undertecknade av rätt person.

Vi lämnar in handlingar direkt till aktuell myndighet, alternativt via nationella ombud när så krävs. Vi hanterar ändringar såväl innan som efter beviljande.

Fördelar med outsourcing av överlåtelser

Med lång erfarenhet av att jobba med överlåtelser och olika ändringar är vi experter på att ta hand om hela processen som krävs för att få överlåtelsen/ändringen registrerad. Vi kan också stötta dig i en del av processen. Genom att låta oss sköta hanteringen av överlåtelsen bidrar vi till att du får:

 • En mer effektiv process
 • Förbättrad totalekonomi
 • Tillgång till specialist- och expertkompetens när du behöver det
 • Tillgång till tillförlitliga system som säkrar leverans

Tjänst för Self Service

Vi erbjuder tillgång till ett säkert administrativt system och databas i form av vår Self Service-tjänst – en digital arbetsmiljö och verktygslåda för dig med behov av tydliga rutiner och ett effektivt arbetssätt. Tjänsten består av fyra delar:

 • Order om inlämning av patentansökan
 • Visning av dina pågående ärenden
 • Visning av dina frister
 • Möjlighet att se upparbetad tid hos assistenterna

Self Service-tjänsten kan kopplas till din outlook-kalender, så att dina frister poppar upp där. Kombinera gärna med vår påminnelsetjänst så att du är helgarderad.

Scroll to Top