Validering EP-patent

Vi erbjuder hjälp med administration vid validering av europapatent när du ställer höga krav på kompetens och erfarenhet.

Validering av europapatent

Validering av EP-patent (europapatent) är ett specifikt område inom den större process som rör patent. Låt oss ta hand om din EP-validering – vi har expertkompetensen, tillförlitliga administrativa system samt ett brett kontaktnät i valideringsländerna. 

Vi gör det enkelt och effektivt att validera europapatent i de länder där skydd önskas. Inget krångel och så få papper som möjligt att signera.

Lång erfarenhet ger kvalitetssäkrad process

Med erfarenhet av att jobba med valideringar i alla europeiska länder i mer än 15 år vet vi hur man bäst går tillväga. Du behöver bland annat börja med att ta reda på i vilka länder marknaden och konkurrensen finns – det är i första hand där som skydd behövs. Har du redan ett svenskt godkänt patent på samma uppfinning, och funderar på om du ska behålla det eller validera EP:n i Sverige? Några saker att tänka på är:

 • Skyddsomfång – vilket patent har bäst skydd?
 • Patentets livslängd – har du en svensk prio så löper den ut tidigare än EP:n, normalt 1 år.
 • Valideringskostnaden – om du anser att ditt redan existerande svenska patent har bättre skydd och du inte behöver en längre livslängd, så behöver du inte validera i Sverige.
Maria Hultgren

Maria Hultgren

Certified Patent and Design Assistant
IP Paralegal, European Design Attorney

Vi erbjuder dig:

 • Kompetensförsörjning när du behöver det – heltidsassistent eller assistent på deltid. 
 • Paketlösning – våra experter tar hand om en del av eller en aktivitet inom din process. Eller outsourca hela processen.
 • Extremt hög kvalitet på administration, research och hantering av processen.
 • Garanterad sekretess – endast den eller de experter som är kopplade till ditt uppdrag har behörig åtkomst till information.

Fördelar med outsourcing av din EP-validering

 • Mer effektiv process
 • Förbättrad totalekonomi
 • Tillgång till specialist- och expertkompetens när du behöver det
 • Tillgång till tillförlitliga datasystem som säkrar leverans

Tjänster relaterade till EP-validering

 • Provisoriskt skydd efter publicering – liknande procedur för EP-validering och provisoriskt skydd – vi hjälper dig gärna med båda delarna!
 • Översättningar – vi har etablerade kontakter med översättare. Kontakta oss gärna för mer information.
 • Hantering av slutföreläggande – Communication under Rule 71(3) – vi ordnar kravöversättningar och lämnar in dessa till EPO, samt även annan specialhantering i samband med detta föreläggande. Vi är experter och vet exakt vilka åtgärder och val som finns tillgängliga.
 • Årsavgiftshantering – vi kan ta hand om bevakning, avisering och betalning av årsavgifter efter EP-valideringen.

Vår kompetens – stöttning genom hela eller delar av processen

Vår personal hanterar EP-validering i Sverige och i alla europeiska länder. I de länder där ingen översättning krävs, kan vi arbeta direkt mot nationella myndigheter för att registrera dig eller din kund (eller oss) som mottagande serviceadress. Det här är framförallt intressant för att inte missa aviseringar i den löpande årsavgiftshanteringen från de olika nationella myndigheterna. En extra säkerhet helt enkelt.

Tillförlitliga administrativa system

Vi har ett mycket tillförlitligt databassystem som vi arbetar i, där vi registrerar all information, inkommande skrivelser samt fristsätter. Önskar du att vi istället arbetar direkt i er databas gör vi det.

Databassystem för smidig bevakning och avisering

Vi kan också bistå med bevakning och hantering av årsavgifter av din klients valideringsärenden. Vårt databassystem är väl lämpat för denna uppgift, vilket gör att bevakning och avisering sköts på ett mycket smidigt sätt.

Tjänst för Self Service

Vi erbjuder tillgång till ett säkert administrativt system och databas i form av vår Self Service-tjänst – en digital arbetsmiljö och verktygslåda för dig med behov av tydliga rutiner och ett effektivt arbetssätt. Tjänsten består av fyra delar:

 • Order om inlämning av patentansökan
 • Visning av dina pågående ärenden
 • Visning av dina frister
 • Möjlighet att se upparbetad tid hos assistenterna

Self Service-tjänsten kan kopplas till din outlook-kalender, så att dina frister poppar upp där. Kombinera gärna med vår påminnelsetjänst så att du är helgarderad.

Scroll to Top