IP genererar intäkter

EUPIO-Logo

Rapport understryker att IP skapar värde

De ekonomiska effekterna av patent, varumärken och mönster är välkända. Nu har detta lyfts fram i en gemensam rapport från EUIPO och Europeiska Patentverket. Studien jämför de ekonomiska resultaten för företag som äger immateriella rättigheter med dem som inte gör det. Ett representativt urval av över 127 000 europeiska företag från alla 28 EU-länder har analyserats. Analysen visar att företag som äger immateriella rättigheter genererar drygt 50% högre intäkter per anställd jämfört med dem utan en IP-portfölj.

Skillnaden är ännu större när det gäller SMEs. Även om färre än 9% av de europeiska små och medelstora företagen bygger sin affär på immateriella rättigheter verkar dessa företag generera nästan 70% högre intäkter per anställd än små och medelstora företag utan IPR-portföljer.

Du kan läsa hela rapporten här: Joint EUIPO/EPO IP Contribution Report

 

Dela det här

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Scroll to Top