Hynell Intellectual Property

Hynell Intellectual Property logo

Med rötterna i Sveriges skogs- och stålindustri, har Hynell Intellectual Property utvecklats till ett IP-kontor med en nationell och internationell profil. Idag servas företag och uppfinnare över hela världen. De tillhandahåller tjänster rörande patent, designskydd, varumärken och andra IP-områden så som licensiering och domännamn. Kontor finns i Karlstad, Hagfors och Stockholm.

Uppdragsbeskrivning

Som ett komplement till Hynells egen IP administration har vi ett mångårigt partnerskap. Vi levererar både avancerade paralegaltjänster och utför enklare assistentuppdrag vilka anpassas löpande efter såväl aktuella som planerade behov över tid. Vi är en resurs i patentprocessen med helhetsansvar för vissa bitar och resursförstärkning inom andra.

En kontinuerlig dialog med IP Station gör att vi kvalitetssäkrar samarbetet och når optimal effektivitet och kvalitet. Att outsourca delar av IP administrationen gör oss bättre men framförallt kommer det i slutändan våra egna slutkunder tillgodo.

Mikael Mattsson, Managing Director Hynell Intellectual Property

Läs mer om Hynell Intellectual Property >>

Dela det här

Scroll to Top