Rouse Sverige

rouse sverige logo

Rouse Sverige (Rouse AB tidigare under namnet IPQ) är ett IP-tjänsteföretag med fokus på att hjälpa svenska företag växa med hjälp av innovationsjuridik. Hos Rouse Sverige tar vi en holistisk approach för att hjälpa sina kunder att Hitta innovation, anpassa process och organisation, försvara innovation och skydda innovation. Rouse Sverige ingår i koncernen Rouse som är inriktad mot att hjälpa kunder på tillväxtmarknader med full kompetens i de svåraste jurisdiktionerna. Rouse arbetar i ett integrerat nätverk för att erbjuda hela utbudet av immateriella tjänster, från patent- och varumärkesskydd till kommersialisering och globalt beivrande mot intrång och varumärkespirater.

Uppdragsbeskrivning

Som en integrerad del av Rouse verksamhet har vi i ett mångårigt samarbete assisterat i patentärenden, designärenden och docketing. Vi är en resurs i patentprocessen med helhetsansvar för vissa bitar och resursförstärkning inom andra.

Ett av de viktigaste strategiska besluten för vårt företag har varit att lägga vår patent-administration hos IP Station. Under åren vi har samarbetat med IP Station har vi ständigt fått bekräftat att vi blir effektivare i vår kärnverksamhet genom outsourcing av IP-administrationen.

Michael Kitzler, Principal / Rouse Sweden

Läs mer om Rouse Sweden >>

Dela det här

Scroll to Top