Patent

Vi vill förändra hanteringen inom branschen! Det gör vi genom automatiserat informationsflöde som ger effektivare processer och ökad kvalitet.

Patentadministration

Vi driver processen genom att satsa på digitala lösningar och integration där automatiserat informationsflöde ger effektivare processer och ökad kvalitet. Vi har gjort en kartläggning och dokumentation av patentprocessen där minsta beståndsdel framgår. Det är en omfattande och i många delar komplicerad procedur. Det är också ett sätt att synliggöra vårt arbete, att visa vilken kompetens vi besitter. Vi är noggranna och kunniga – vi är experter på att hantera patentformalia!

Vi erbjuder dig:

 • Kompetensförsörjning när du behöver det – heltidsassistent eller assistent på deltid. 
 • Paketlösning – våra experter tar hand om en del av eller en aktivitet inom din process. Eller outsourca hela processen. 
 • Extremt hög kvalitet på administration, research och hantering av processen.
 • Garanterad sekretess –endast den eller de experter som är kopplade till ditt uppdrag har behörig åtkomst till information.
 • Self Service-tjänst med tillgång till ett säkert administrativt system och databas. 
Petra Biderman Dedorson

Petra Biderman Dedorson

Paralegal
Patent

Fördelar med outsourcing av din IP-administration

 • Mer effektiv process
 • Förbättrad totalekonomi
 • Tillgång till specialist- och expertkompetens när du behöver det
 • Tillgång till tillförlitliga system som säkrar leverans

Låt oss sköta hela din patentadministration

Hur vill du att din patentadministration ska fungera? Ypperligt, förmodar vi. Den ska sköta sig själv, förstå vad som ska göras, och ligga steget före. En effektiv och säker hantering av dina ärenden, där kvalitet och nytta ligger i fokus. Vi har flera olika lösningar för att hjälpa dig med detta, det beror bl a på hur många ärenden du har, om du har eget system eller om du vill lägga dina ärenden i vårt system.

Vill du att vi tar emot din inkommande post från myndigheterna? Låt oss registrera oss som din mottagaradress så ser vi till att inkommande skrivelser registreras i systemet, fristhanteras och rapporteras enligt dina önskemål. För din säkerhet så gör vi alltid dubbelkontroll av inlagda frister och data.

Vilken är din roll? Vill du att vi rapporterar till dig, eller vill du att vi rapporterar direkt till din kund? Vill du att vi rapporterar allt, eller bara vissa valda delar?

Tjänster inom patent

Vi har valt att dela upp patentdelen i specifika områden där vi hjälper dig med hela patentprocessen eller delar därav – allt enligt dina önskemål:

Inhämtning patenformalia

Vi har många års erfarenhet av att lämna in patentansökningar i en mängd olika länder. Vi vet vilken formalia som behövs i respektive land, och du kan känna dig trygg med att vi alltid är uppdaterade. Ibland kan det ta tid att komma i kontakt med rätt person, inhämta adressuppgifter, med mera, och vi tror att du själv inte vill spilla onödig tid på det.

Genom att överlåta det till oss istället kan du ägna dig åt att tjäna pengar på det du är bäst på. Vi ser till att ingen detalj blir bortglömd.

Stöd vid inhämtning av patentsubstans

Vi kan bevaka frister och vara den som påminner dig om när det är dags att vidta olika åtgärder. Vi kan hjälpa till att samla in information, bevaka så att externa resurser bidrar enligt uppgörelse, påminna om dokument, stöta på uppfinnare… ja, listan kan göras lång. Behöver du hjälp med något i processen så finns vi där som stöd.

Ritningshantering

Smärre justeringar i annars färdiga ritningar fixar vi snabbt och enkelt i vårt ritningsprogram. Får vi bara en enkel skiss som visar vad som ska ändras så ordnar vi det. Vi hanterar också iordningställande av helt nya ritningar via våra ypperliga ritningskontakter.

Förse oss med ett underlag så levererar vi professionella ritningar tillbaka!

Inlämning patentansökan

Vi lämnar in ansökningar i alla länder där det är möjligt – endera själva eller via nationella ombud. För att lämna in en patentansökan behöver vi formaliauppgifter (sökande, uppfinnare etc), beskrivning i redigerbart format, eventuella ritningar, eventuell uppgift om EPA, samt uppgift om depositionskonto. Uppge även önskad inlämningsdag och i de fall det finns en skarp frist om inlämning behöver vi veta det.
För din säkerhet har vi alltid dubbelkontroll av data innan inlämning.

Du kan använda vår Self Service-tjänst för att förse oss med dessa uppgifter på ett enkelt och säkert sätt.

Vi lämnar in ansökningar direkt till myndighet i SE, FI, EP, IB. Självklart elektroniskt där det är möjligt. Vi har alltid flera möjliga inlämningsalternativ om något externt system mot förmodan skulle ligga nere. Övriga länder hanterar vi via våra ombudskontakter, eller dina ombud om du hellre önskar det.

Nationella fullföljningar gör vi naturligtvis också. Endera använder vi dina ombud enligt önskemål, eller våra egna upparbetade ombudskontakter. Vi har många års erfarenhet och ett brett kontaktnät.

Efterhantering patentansökan

Vi registrerar inlämnade handlingar i vårt eller ditt system, skapar frister och kontrollerar dessa samt övrig data. I vissa fall ska fullmakt eller annan handling lämnas in till myndigheten. Vi iordningställer de dokument som behövs, skickar dessa för firmateckning/påskrift, ser till att få signerade handlingar i retur, och lämnar in till myndighet.

Vi rapporterar inlämnad patentansökan i det format du önskar – allt från ett kort meddelande om bekräftad inlämning till fullödig rapport som du kan använda när du rapporterar till din kund. Eller så rapporterar vi direkt till din kund. Årsavgiftsbevakning initieras på ett eller annat sätt enligt dina önskemål.

Hantera föreläggande

Om din myndighetspost kommer direkt till oss ser vi till att inkommande skrivelser registreras i systemet, fristhanteras och rapporteras enligt dina önskemål. Det är effektivt och du – alternativt även din kund – får snabbt vetskap om det inkomna föreläggandet. I förekommande fall laddar vi hem anförda dokument och vi kan se till att övriga familjemedlemmar får information om föreläggandet där det krävs IDS-hantering.

När det är dags att besvara föreläggandet assisterar vi naturligtvis med det också. Vi ser till att svaromålet, inklusive eventuella bilagor, lämnas in i korrekt format samt rapporterar inlämningen.

Vi förser dig med listor över kommande frister enligt uppgjort intervall, påminner om åtgärder, och ser till så att fristerna hanteras i tid. Du kan också använda vår Self Service-tjänst för effektiv hantering av dina ärenden och frister.

EP-validering

Det ska vara enkelt och effektivt att validera ett europapatent i de länder där skydd önskas. Inget krångel och så få papper som möjligt att signera. Låt oss ta hand om din EP-validering – vi har expertkompetensen, tillförlitliga administrativa system samt ett brett kontaktnät i valideringsländerna.

Har du redan ett svenskt godkänt patent på samma uppfinning, och funderar på om du ska behålla det eller validera EP:n i Sverige? Några saker att tänka på är:

 • Skyddsomfång – vilket patent har bäst skydd?
 • Patentets livslängd – har du en svensk prio så löper den ut tidigare än EP:n, normalt 1 år.
 • Valideringskostnaden – du behöver inte validera i Sverige om du anser att ditt redan existerande svenska patent har bättre skydd eller om att du inte behöver en längre livslängd.
Kompetens

Vår personal hanterar EP-validering i Sverige och i alla europeiska länder. I de länder där ingen översättning krävs, kan vi arbeta direkt mot nationella myndigheter för att registrera dig eller din kund (eller oss) som mottagande serviceadress. Det här är framförallt intressant för att inte missa aviseringar i den löpande årsavgiftshanteringen från de olika nationella myndigheterna. En extra säkerhet helt enkelt. Vi är alltid uppdaterade på vilka regler som gäller i de olika länderna.

Hantera årsavgifter

Beroende på land betalas årsavgifter antingen i samband med inlämning av patentansökan, under ansökans hantering, eller efter beviljande av patent. Vi har inbyggda landregler i vårt ärendehanteringssystem som i kombination med vår kunskap och erfarenhet borgar för din trygghet gällande bevakning av årsavgifter. Vi aviserar dig eller din kund i god tid innan fristens utgång, och sköter betalning enligt dina instruktioner.

Vi kan också samarbeta med någon av de aktörer som finns på marknaden för årsavgiftshantering, t ex CPA eller Dennemeyer, beroende på om du redan har ett samarbete med någon.

Säkert system för hantering av frister

Vi använder ett väl upparbetat system med fristkaskader. Dessa läggs in redan vid inlämning av ansökan och ger ett säkert system där alla frister finns med från start. Ansökningarna kompletteras givetvis löpande med frister som uppstår under ärendets handläggning, till exempel förelägganden. Vi dubbelkollar alltid inlagda frister. Tack vare våra fristkaskader kommer din ansökan att leva ett tryggt och säkert liv i vår databas.

Vill du så förser vi dig med listor över kommande frister enligt uppgjort intervall, påminner om åtgärder, och ser till så att du har all nödvändig information för att åtgärda fristerna i tid. Du kan ha full tillgång via en inloggning att se dina ärenden. Du kan också använda vår Self Service-tjänst för effektiv överblick av dina ärenden och frister. Du ska kunna fokusera på att utveckla din kärnverksamhet!

Tycker du att den här lösningen låter perfekt, så kan vi ta fullt ansvar! Vi har alla nödvändiga system och är fullt rustade för att hantera dina ärenden på ett professionellt och säkert sätt.

Om du har eget system så kan vi jobba direkt i det via en säker uppkoppling. Med tilldelad egen email-adress agerar vi som en av dina ordinarie anställda.

Tillförlitliga administrativa system

Vi har ett mycket tillförlitligt databassystem där vi registrerar all information, inkommande skrivelser samt fristsätter. Önskar du att vi istället arbetar direkt i din databas så gör vi självklart det. Vi använder säkra uppkopplingar.

Tjänst för Self Service

Vi erbjuder tillgång till ett säkert administrativt system och databas i form av vår Self Service-tjänst – en digital arbetsmiljö och verktygslåda för dig med behov av tydliga rutiner och ett effektivt arbetssätt. Tjänsten består av fyra delar:

 • Order om inlämning av patentansökan
 • Visning av dina pågående ärenden
 • Visning av dina frister
 • Möjlighet att se upparbetad tid hos assistenterna

Self Service-tjänsten kan kopplas till din outlook-kalender, så att dina frister poppar upp där. Kombinera gärna med vår påminnelsetjänst så att du är helgarderad.

Scroll to Top