I osäkra tider kan outsourcing vara en god idé

Skapa stabilitet

Den pågående pandemin gör att de flesta företag just nu står inför nya utmaningar. Det kan handla om allt från distansarbete till att säkerställa verksamhetens kvalité över tid. Outsourcing av IP administration kan vara ett sätt att skapa flexibilitet och handlingsutrymme. Men det är också intressant att överväga för ökad effektivitet även under normala förhållanden. IP Station erbjuder tjänster som kännetecknas av stabilitet, ansvar och ett kundteam med hög servicegrad.

För många företag är IP en central del för att säkra sin konkurrenskraft nu och i framtiden. IP administrationen är i sig inte det som generar affärsnyttan. Men trots det så måste den fungera prickfritt, vecka ut och vecka in. Ofta är det uppgifter som måste utföras på kort varsel, med rätt kunskap, noggrannhet och framförallt i rätt tid.

Vare sig det är många eller ett fåtal personer anställda för att sköta dessa uppgifter, så ligger ofta ett stort antal administrativa uppgifter på specifika medarbetare, vilket gör ett företag sårbart för arbetstoppar, sjukdom, föräldraledighet eller om medarbetare blir rekryterade av andra företag.

Outsourca hela eller delar av IP administrationen

Ett bra sätt att lösa detta är att använda outsourcing för hela eller delar av IP administrationen. På så sätt kan även mindre grupper dra nytta av en stor grupps förmåga att kompetensutveckla och att alltid ha de nödvändiga resurserna på plats. I en krissituation som den pågående pandemin blir detta särskilt viktigt.

– Vi kan ta hand om hela eller delar av administrationen så att företaget eller avdelningen alltid har tillgång till kunskap och resurser, säger Maria Hultgren, Vice VD och Kundansvarig på IP Station.

Kan ge minskade kostnader

Om ni överväger outsourcing är det viktigt att tänka på att det som till att börja med ser ut som en extra kostnad faktiskt kan innebära en besparing.

– I mindre organisationer är det inte ovanligt att det är exempelvis den IP ansvarige som hanterar stora delar av administrationen. Det är naturligtvis bättre att den personen lägger sin arbetstid på att skapa nya konkurrensfördelar. I både små och stora organisationer är det alltid en utmaning att ha kontroll på arbetsvolymerna. Just nu under coronapandemin är det mycket som är osäkert, och det kan vara extra svårt att planera, både på kort och lång sikt, säger Maria Hultgren.

Administrationen kan bli sårbar

En annan fördel med att använda outsourcing är att ni som kund alltid kan känna er säkra på att administrationen fungerar.

– Även i större organisationer är det ofta vissa arbetsuppgifter som bara behärskas av en person och då blir arbetet mycket sårbart vid sjukdomsfall eller vid semestrar. IP Stations organisation säkerställer att det alltid finns en back-up som kan processerna hos vår kund. Som kund innebär det faktiskt en besparing att slippa lägga tid och pengar på att rekrytera en ny paralegal, säger Tobias Bohm, VD på IP Station.

Vi på IP Station är experter på administration och hantering av ärenden som rör immaterialrättigheter. Tack vare lång erfarenhet har vi stor förståelse för dina förutsättningar och krav och kan därför stötta dig på ett effektivt sätt. Med kompetens inom patent, varumärken och designskydd hanterar vi dina enskilda ärenden vid en viss tidpunkt eller genom hela IP-processen.

Dela det här

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Scroll to Top