Om oss

Våra experter inom immaterialrätt säkrar dina leveranser – outsourcing av din IP-administration ökar din effektivitet och lönsamhet.

Vi förbättrar din totalekonomi och effektiviserar din verksamhet

Vi är erfarna IP-assistenter som gör din administration enkel och trygg. Våra experter har en ingående förståelse för och erfarenhet av dina behov. Därför kan vi erbjuda oöverträffad service, råd och marknadsledande tjänster. Vår ambition är att alltid leverera tjänster som bidrar till effektiva lösningar för dig som kund, med fokus på ledtider och totalekonomi.

Vår resa från NellPat till IP Station

Vi började som ett backoffice-team på en traditionell patentbyrå, för att sedan fatta beslutet om att starta upp en separat verksamhet under namnet NellPat. Vi visste att det fanns behov från fler att outsourca sin IP-administration, bland annat på grund av effektivitets- och kvalitetsproblem. Som fristående verksamhet kunde vi fokusera och lyfta fram vår expertkompetens inom administrationen av immateriella rättigheter; patent, varumärken och design. Vi erbjuder idag outsourcing av kvalitetssäkrad IP-administration tillsammans med en fristående digital arbetsmiljö som ger tydliga rutiner och ett effektivt arbetssätt.  Vårt mål är att skapa ökat värde för din verksamhet.

2018 bytte vi namn till IP Station och vi fortsätter vår resa och digitala transformation – med inriktning på Secured Administration.

Secured Administration

IP Station utvecklar, marknadsför och levererar tjänster och produkter inom professionell IP-administration till företag såsom IP-byråer, industriföretag och fristående IP-konsulter, i syfte att skapa bästa totalekonomi och underlätta arbetet i vardagen.

Vårt varumärke garanterar dig tillgång till oöverträffad kompetens, service och totalekonomi.

Finslipat erbjudande och hög kompetens

Sedan uppstarten har vi slipat på vår verksamhet, skapat mer effektiva rutiner, specialiserat våra IP-assistenter och paketerat våra tjänster. Vår målsättning är att vi på ett enkelt och tryggt sätt ska kunna vara en del av din process. Med en minimal omsättning på personal kan vi erbjuda en kontinuitet och trygghet, som uppskattas mycket av våra kunder.

Vi har placerat oss på landsorten i Hagfors, där vi snabbt når Sverige och världen via direktflyg till Arlanda.

Affärsidé

Secured Administration – för en trygg och säker patentprocess

IP Station utvecklar, marknadsför och levererar tjänster och produkter inom professionell IP-administration till företag såsom IP-byråer, industriföretag och fristående IP-konsulter, i syfte att skapa bästa totalekonomi och underlätta arbetet i vardagen.

Vårt varumärke garanterar dig tillgång till oöverträffad kompetens, service och totalekonomi.

Mission

Vi förbättrar våra kunders verksamheter och ökar deras lönsamhet med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Relationen bygger på förtroende och våra experters höga engagemang.

Vi ska alltid ge våra kunder stöd i att åstadkomma effektiva lösningar med fokus på ledtider och totalekonomi.

Vårt erbjudande till kunder omfattar oöverträffad service, rådgivning, marknadsledande tjänster och produkter. Detta bygger på en ingående förståelse för våra kunders behov.

Våra välutbildade och motiverade medarbetare agerar utifrån det faktum att vår verksamhets existens baseras på förtroende, engagemang och att vi alltid uppfyller våra åtaganden gentemot våra kunder, ägare och miljö.

Vision

Vi ska vara bäst på att effektivisera och automatisera våra kunders arbetsprocess, med hjälp av de bästa digitala lösningarna och oöverträffad kompetens.

Vi ska vara den ledande och mest välkända leverantören av professionell IP-administration, på de marknader vi verkar. Våra tjänster, vår kompetens och våra produkter skall utgöra en referensnivå i branschen. IP Station vill vara bäst nu och framöver på att effektivisera och automatisera de för branschen specifika arbetsprocesserna digitalt.

Scroll to Top